EN | VN
Tin tức

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2016

10/02/2017
I. XUẤT KHẨU - Hoa Kỳ tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt Nam, đạt 2,8 tỷ USD, chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của cả nước, tăng 6,93% so với năm 2015.
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2016

- Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm 2015.

- Kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 3,3 tỷ USD, chiếm 47,37% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (g&SPg) của việt Nam trong năm 2016 đạt gần 7 tỷ USD, tăng 1,1% so với năm 2015, đứng thứ 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm hàng xuất khẩu của việt Nam trong năm 2016. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,12 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2015, chiếm 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của toàn ngành trong năm 2016. 
Dự báo: Tiếp tục đà phục hồi từ cuối năm 2016, kinh tế thế giới năm 2017 nhiều khả năng sẽ tiếp tục khởi sắc; nhiều tín hiệu lạc quan từ Hiệp định TPP sẽ là những thông tin tích cực hỗ trợ hoạt động xuất khẩu g&SPg của việt Nam trong năm 2017, với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu được dự báo đạt 7% - 10%.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
, + Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 3,3 tỷ USD, xấp xỉ năm ngoái, chiếm 47,36% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của cả nước (tỷ lệ này của năm 2015 là 47,84%).
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ trong năm 2016 đạt gần 3 tỷ USD, xấp xỉ năm 2015, chiếm 58,44% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
+ Năm 2016, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu g&SPg lớn nhất của việt Nam, đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2015, chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuât khẩu g&SPg của cả nước; Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, đạt trên 1 tỷ USD, tăng 3,82% so với năm 2015, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. 
 Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang thị trường Hàn Quốc, Anh và Australia cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá trong năm 2016, với mức tăng lần lượt 16,06%; 6,97% và tăng 7,6% so với năm 2015. 
 Ngược lại, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 3 do kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm 5,93% so với năm 2015, xuống còn 980 triệu USD, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của cả nước. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang hai thị trường chủ lực khách là Canada và Đức cũng giảm so với năm 2015, với mức giảm lần lượt là 9,34% và giảm 12,8%.II. NHẬP KHẨU 
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: ​
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu g&SPg về việt Nam trong năm 2016 giảm khá mạnh so với năm 2015, đạt 1,84 tỷ USD, giảm 15,2%. 
 Như vậy, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu g&SPg, việt Nam đã xuất siêu 5,1 tỷ USD trong năm 2016. Do chủ động hơn về nguồn gỗ nguyên liệu cũng như các sản phẩm đồ gỗ, nên kim ngạch nhập khẩu g&SPg về việt Nam trong năm 2017 được dự báo sẽ vẫn đứng ở mức thấp.
 - Thị trường Doanh nghiệp FDI ​
+ Năm 2016, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 559 triệu USD, giảm 7,6% so với năm 2015, chiếm 30,45% tổng kim ngạch nhập khẩu g&SPg của cả nước (tỷ lệ này của năm 2015 là 27,94%). 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: ​
 Năm 2016, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng g&SPg lớn nhất cho việt Nam, đạt 286 triệu USD, tăng 10% so với năm 2015, chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu g&SPg của cả nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thị trường duy nhất duy trì mức tăng trưởng dương trong số các thị trường cung ứng g&SPg chủ lực cho việt Nam trong năm 2016. 
 Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu g&SPg từ thị trường Campuchia và Lào lại giảm rất mạnh trong năm 2016, với mức giảm lần lượt 52,75% và giảm 77,95% so với năm 2015.

Theo Gỗ Việt